Behandlingstilbud

Vårt behandlingstilbud består av seks hovedområder. Vi tilbyr:

  • Generell individuell fysioterapi,

  • Psykomotorisk fysioterapi,

  • Komplett fysikalsk lymfødembehandling,

  • Artrosekonseptet AktivA,

  • Fysioterapi i grupper

  • Hjemmebehandling

Generell fysioterapibehandling

AktivA

Psykomotorisk fysioterapi

Fysioterapi i grupper og egentrening

Lymfødembehandling

Fysioterapi i pasientens hjem

Generell fysioterapi

Som fysioterapeuter har vi bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos friske og syke, og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer påvirker helse og bidrar til sykdom. Vi forebygger og behandler plager, skader og sykdommer i kroppens bevegelsessystem, det vil si muskler, ledd, nervesystem, lunge og hjerte. Problemstillinger kan være for eksempel:

– Svimmelhet, balanseproblem og hodepine.
– Nakke- og ryggproblematikk
– Leddsmerter (fot, kne, hofteledd, hånd, albu, skulder)
– Rehabilitering etter sykehusopphold, operasjoner, funksjonsfall, brudd mm
– Nevrologiske skader og sykdommer (eks hjerneslag, MS, Parkinson)
– Reumatiske sykdommer (eks RA, Mb Bekhterev)
– Livsstilsrelaterte sykdommer (eks Diabetes 2, KOLS, hjertesykdom)

Tiltakene i behandlingssammenheng kan være mobilisering- og tøyningsteknikker, øvelser og treningsterapi, bløtdelsbehandling, avspenning og bevisstgjøring av bla spenningsmønster og kroppsholdning.

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen. Behandlingen har til hensikt å skape økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. I psykomotorisk fysioterapi jobber man ut fra en filosofi om at levd liv setter spor i kroppen på godt og vondt. Pust, spenningstilstand i muskulatur, autonome funksjoner og kroppsopplevelse kan påvirkes hvis vi utsettes for sykdom, stress, traumatiske hendelser eller langvarige livsbelastninger.
Ulike former for belastningslidelser og funksjonsforstyrrelser i muskel- skjelettsystemet er indikasjonsområde for psykomotorisk fysioterapi. Behandlingen retter seg ikke mot enkeltstående lokale symptomer eller diagnoser, men har til hensikt å påvirke symptomer som er uttrykk for forstyrrelser i den totale kroppslige balansen. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp:

• Bli kjent med egne kroppslige reaksjoner og hva de er uttrykk for gjennom bevegelseserfaring og psykoedukasjon
• Få kontakt med egne behov og grenser
• Legge til rette for en mer hensiktsmessig bruk av kroppen.
Fysioterapeuten fokuserer på oppmerksomt nærvær i behandlingen.
Ta kontakt med fysioterapeut Torbjørn Darrud for mer informasjon og timebestilling.

 

Lymfødembehandling

Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling består av manuell lymfedrenasje, kompresjonsbehandling (bandasjering/strømpebehandling), øvelser og hudpleie.
Dette er en effektiv og skånsom behandling for å redusere eller fjerne ødem/hevelse som resultat av blant annet kreft, fjerning av lymfeknuter, medfødte defekter i lymfesystemet, operasjoner og akutte skader.
Ta kontakt med fysioterapeut Sølvi Gulbrandsen for mer informasjon eller timebestilling.

Aktiv med Artrose  –  AktivA

AktivA står for Aktiv med Artrose og er et artroseprogram for pasienter med hofte- og/eller kneartrose. Les mer om AktivA her, eller ta kontakt med fysioterapeut Sølvi Gulbrandsen for informasjon eller påmelding.

Timeplanen oppdateres fortløpende. Ta kontakt med den enkelte fysioterapeut for informasjon og timebestilling.

Følg oss også på Facebook hvor stadig legger ut informasjon om endringer vedr. timeplaner og andre saker.

Fysioterapi i grupper og egentrening.

Bassenggruppe ved Gullbring kulturanlegg

Med 34 grader i vannet er det godt å bevege seg med vonde ledd og belastende sykdommer. Vi trener med og uten musikk og stikkord for disse timene er bevegelighetstrening, kondisjon- og styrketrening, bevegelsesglede, fellesskap, balanse og avspenning. Ta kontakt med Sølvi Gulbrandsen for mer informasjon og påmelding.

Psykomotorisk gruppe i sal.

Vi holder til i nabobygget «Nes menighetshus». Tiltakene her er rolige øvelser for å frigjøre pust og spenninger, øke bevegelighet, stimulere stabilitet og balanse og kroppslig bevisstgjøring. Ta kontakt med Torbjørn Darrud for mer informasjon og påmelding.

Fysiogruppe i sal.

Vi holder til i nabobygget «Nes menighetshus». Vi bruker musikk i deler av treningen. Styrke- og kondisjonstrening, balanse, avspenning, bevegelighetstrening er sentrale elementer i gruppetimen. Ta kontakt med Sølvi Gulbrandsen for mer informasjon og påmelding.

Fysioterapigrupper i treningssal på Gvarv Fysioterapi.

Flere trener sammen i gruppe, men den enkelte har et eget tilpasset treningsprogram utviklet av fysioterapeut.  Vi tar utgangspunkt i din helse- og skadesituasjon og ser at effekten av blant annet styrketrening og bevegelighetstrening er både god og stor.  Det er også motiverende og sosialt å trene sammengen. . Ta kontakt med Sølvi Gulbrandsen for mer informasjon og påmelding.

Trening på egenhånd i treningssal på Gvarv Fysioterapi.

Du kan etter avtale med fysioterapeut Sølvi eller Torbjørn trene på egenhånd i treningssal etter et oppsatt program. Treningsrommet er åpent fra kl 0800 kl 1600 man til fre. Det er stengt i juli.

Behandling i pasientens hjem.

Vi tilbyr hjemmebehandling til pasienter som av medisinske årsaker ikke kan komme til fysioterapeuten.  Ta kontakt med fysioterapeutene Sølvi Gulbrandsen eller Torbjørn Darrud for informasjon og bestilling av timeavtale.

 

Kontakt oss

 

Sølvi Gulbrandsen
Mobil: +47 971 82 133
E-post: solvi.gulbrandsen@gvarvfysioterapi.no

Torbjørn Darrud
Mobil: +47 976 73 292
E-post: torbjorn.darrud@gvarvfysioterapi.no

Åpningstider: man-fre kl. 08:00-16:00