Psykomotoriske fysioterapeuter hjelper personer med psykiske helseplager via kroppen. Man går direkte inn i de fysiske og psykiske plagene, undersøker pust- og spenningsmønster. Angst og depresjon kjennes i kroppen som kroppslige smerter og mange oppsøker derfor sin lege hvor man forespeiler en sykdom som «det sitter i kroppen» – men vet ikke hva det er. Sykdom forekommer av ulike grunner, men muskel og skjelettplager er en av de største sykdomsgruppene vi har, og mange har behov for psykomotorisk fysioterapi.

Den rådende helsepolitikken er nå å gi folk hjelp der de bor, og målet er at personer med psykiske helseplager skal få god hjelp i sine hjemkommuner. Her er dagtilbud viktig for mange og en god kontakt med fastlegen. Men for mange er ikke det tilstrekkelig for å kunne oppnå bedring, og de har behov for en mer inngripende behandling for å komme seg videre. Psykomotorisk fysioterapi kan da være til hjelp.

Les mer om dette fagfeltet på www.fysio.no

Gå tilbake til Gvarv Fystioterapi