For at en handling skal utføres, må motorikken være intakt og på grunn av høy alder kan man lettere bli syk eller svekket. Nedsatt bevegelighet eller muskelstyrke vil derfor kunne påvirke utføringen av aktiviteter. Da er det viktig å tilrettelegge aktivitet og omgivelser til personens ferdigheter.

Personlige aktiviteter ( PADL) – er aktiviteter som alle mennesker har behov for å få utført:

 • personlig hygiene
 • påkledning og avkledning
 • spising
 • toalettbesøk
 • forflytning og mobilitet

Instrumentelle aktiviteter (IADL) – varierer med personens alder, kjønn, kultur, boligforhold og interesser. Slike aktiviteter innbefatter:

 • ivaretakelse av egen helse
 • forberedelse av måltider og matlaging
 • innkjøp
 • husarbeid og vedlikehold i hjemmet
 • lønnsarbeid og ivaretakelse av egen økonomi
 • bruk av bank, post og offentlige tjenester
 • bruk av telefon og datamaskin
 • bilkjøring
 • fritidsaktiviteter

Les mer om dette på www.aldringoghelse.no

Gå tilbake til Gvarv Fystioterapi