Kontaktinformasjon

Gvarv Fysioterapi
Holmenvegen 23
3810 Gvarv
E-post: post@gvarvfysioterapi.no

Sølvi Gulbrandsen: 971 82 133
Torbjørn Darrud: 976 73 292

Gvarv fysioterapi i kommunal helsetjeneste

Gvarv Fysioterapi er en del av kommunehelsetjenesten i Midt-Telemark Kommune. Vår fagutøvelse er regulert av blant annet «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester».

 

Felles ventelisteordning

Midt-Telemark kommune tilbyr fysioterapitjenester både via fysioterapeuter med kommunale driftstilskudd  og via kommunalt ansatte. Terapeutene dekker ulike fagområder innenfor fysioterapifaget. 

Det kan være utfordrende for deg som oppholder deg i kommunen å vite hvor, eller til hvem, du skal henvende deg for å få riktig tilbud. Vi har derfor opprettet en felles ventelisteordning. Ventelisteordningen er et samarbeid mellom fysioterapeuter som er knyttet til Midt-Telemark kommune, både med kommunale driftsavtaler, og som kommunalt ansatte.

Hvis du logger deg inn på linken under, blir din henvendelse tilgjengelig for alle fysioterapeutene, uavhengig av hvor de befinner seg i kommunen. Dette vil sikre at du kommer til riktig terapeut, ventetiden blir forkortet og du slipper å henvende deg flere steder. Foreldre/foresatte kan også legge inn henvendelsen på vegne av sine barn.  

Klikk på linken under og legg inn din henvendelse for fysioterapi.  Fysioterapitjenesten tar kontakt med deg innen kort tid.

Helseboka (https://www.helseboka.app/checkin/staff/4152439/login)

 

 

Gvarv Fysioterapi har nyoppussede behandlingsrom, og et godt utstyrt treningsrom med mange spennende treningsmuligheter som kan tilpasses ditt behov.

"Jeg blir godt ivaretatt og føler at treningen gir gode resultater. Fine lyse lokaler og gode apparater."

Astrid, 72 år

"Det er godt å holde kroppen i aktivitet. På Gvarv Fysioterapi bruker jeg øvelser som passer for meg. "

Per, 81 år

"Etter en skade på skitur, har jeg fått god behandling som virkelig gir progresjon. Terapeutene får terningkast 6 av meg"

Berit, 27 år

Spørsmål og svar:

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg
Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov
Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling
Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.

Hva forventer fysoterapeuten av deg?

At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt
At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time
Avbestilling av time på fysikalsk institutt må skje innen 24 timer/en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten.

Må man bli henvist fra lege?

Det er ikke nødvendig å oppsøke lege før man bestiller time hos fysioterapeut med driftstilskudd. Det er kun personer under 16 år og personer med godkjent yrkesskade fra NAV som har rett til fri behandling hos fysioterapeuter med driftsavtale.

Hvor lang tid tar første konsultasjon?

Normal tid for undersøkelse er fra 30 min til 60 min.

Hva skal jeg ha med meg?

Ta med relevante epikriser og rapporter dersom du har mottatt slike fra fastlegen eller etter sykehusopphold.

Ta med et stort håndkle eller et laken til å ha på behandlingsbenken. Man må være forberedt på at man må kle av seg til man står i undertøyet. Om ønskelig kan man ta med en shorts. Treningstøy kan være aktuelt for den neste timen og da får du beskjed om dette.

Hva koster en time hos fysioterapeut?

Fysioterapeuter med driftsavtale følger en takstplakat med regulerte priser. Avhengig av tiden som blir brukt, vil prisen vanligvis variere mellom 160-400 kroner. Dersom totalbeløpet for fysioterapibehandlingene dine overstiger 3040 vil du få frikort.

Nyheter

Av og til legger vi ut informasjon om nyheter og artikler som kan være av interesse på Facebook. Du kan også lese noen av disse artiklene her – sortert i ulike kategorier.

2 typer aktiviteter

For at en handling skal utføres, må motorikken være intakt og på grunn av høy alder kan man lettere bli syk eller svekket. Nedsatt bevegelighet eller muskelstyrke vil derfor kunne påvirke utføringen av aktiviteter. Da er det viktig å tilrettelegge aktivitet og...

Det setter seg i kroppen

Psykomotoriske fysioterapeuter hjelper personer med psykiske helseplager via kroppen. Man går direkte inn i de fysiske og psykiske plagene, undersøker pust- og spenningsmønster. Angst og depresjon kjennes i kroppen som kroppslige smerter og mange oppsøker derfor sin...

Kom i form!

Enkelt treningsopplegg med 4 enkle øvelser som kan gjøres hjemme av alle uten noe spesielt treningsutstyr. Øvelsene passer alle, og er laget for at alle uansett treningsgrunnlag skal kunne komme i form på en enkel måte. Knebøy utført sakte og kontrollert. Strekk...

Kontakt oss

 

Sølvi Gulbrandsen
Mobil: +47 971 82 133
E-post: solvi.gulbrandsen@gvarvfysioterapi.no

Torbjørn Darrud
Mobil: +47 976 73 292
E-post: torbjorn.darrud@gvarvfysioterapi.no

Åpningstider: man-fre kl. 08:00-16:00